GRAFİK

Logo Tasarımı, Kurumsal Logotype ve Amblem

Ekleyen AHMET AKKÜP

Logo bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel ögeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de yansıtır.

Logo Tasarımı, Kurumsal Logotype ve Amblem


Logotype: Bir kuruluşun nesnel veya düşünsel ürünü simgeleyen, genellikle de kuruluşun isminden oluşan, hem kuruluş hakkında bir imaj veren resimler hem de tipografiden oluşan sembollerdir.

LOGOTYPE ÇEŞİTLERİ

Alfabetik Formlardan Oluşan Logotype’lar: Harflerde yapılacak deformasyonları, harfleri birbirine yaklaştırmakla, yapıştırmakla ya da aşırı açmakla, harflerde renk ve biçim farklılıkları yaratmakla, harflerin uzantılarında aşağı yukarı uzatmalarla, sözcükleri bölmekle, onları alt alta veya yan yana farklı renklerde yerleştirmekle yapmak mümkündür.

Somut-Soyut Formlardan Oluşan Logotype’lar: Firma veya ürünün özüne uygun simgesel ögeler eklenebildiği gibi yazının bütünlüğünü bozmayan çizgi ve lekelere de yer verilebilir.

Sembol ve Sayılarla Oluşturulan Logotype’lar: Kalpler, yıldızlar, haçlar, oklar, müzik notaları, rakamlar vb. sembollerden oluşur.

AMBLEM, LOGO, LOGOTYPE ARASINDAKİ FARKLAR

- Amblem, genellikle bir logo ile birlikte kullanılır.
- Logolar tek başına da kullanılabilir.
- Logotype ise bir bütündür, yalnız kullanılır.
- Logo tasarımları genellikle letraset kataloğundan alınmış gerçek harf karakterini yansıtır.
- Logotype’ta ise yeni bir tasarı, yeni bir grafiksel düzenleme söz konusudur.
- Logotype’ta yazı ile birlikte resimsel semboller kullanılır.
- Amblem sadece semboldür, logo ve logotype şirketin ismini ifade eden yazılardır.

Amblem – Logo – Logotype Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Tanıtımı yapılacak kuruluş hakkında ön bilgi edinilmelidir.
- Kurum ya da kuruluşa uygun olabilecek görsel iletişim aracı belirlenmelidir.
- Kullanılan harfler ve semboller detaylı olarak incelenmelidir.
- “İnce harfler zariftir fakat okunmayabilir.” kuralı göz önünde bulundurulmalıdır.
- Çok kalın harfler göze hitap etmeyebilir.
- İtalik harfler okuma zorluğu yaratabilir.
- Harf arasındaki boşluklar okunmayı kolaylaştıracak biçimde ayarlanmalıdır.
- Sembol ve işaretler yazıyla uyum içinde olmalıdır.
- Harflerdeki değiştirme işi dikkatlice yapılmalıdır.
- Kullanılan sembol ve işaretler kuruluşun imajını yansıtmalıdır.
- Kullanılan renkler mutlaka kuruluşun imajına uygun olmalıdır.
- Anlatılmak istenen mesaj en yalın grafik anlatımla sunulmalıdır.
- Taklit veya çalıntı olmamalıdır.
- Görsel bir estetiği olan, yıllarca yaşayabilecek tasarımlar olmalıdır.
- Küçüldüğünde etkisini kaybetmemeli, anlaşılır olmalıdır.
- Büyüdüğünde etkisini kaybetmemeli, estetiğini yitirmemelidir.
- Tüketiciye bir bakışta temsil ettiği malı hatırlatan, başkalarıyla karıştırılmayan işaret başarılıdır.

İdeal Amblem, Logo veya Logotype Özellikleri

Sade, kolay anlaşılır, hatırlanması kolay, mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalıdır. Her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir olmalı, çok küçük ölçülerde ayrıntılar kaybolmamalı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmemelidir. Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır. Özgün ve benzersiz olmalıdır. Başka firma ya da ürünlere ait logolar ile karışıklığa sebep vermemeli, hatta onları çağrıştırmamalıdır. Kopyalanan ya da esinlenen logolar, o ürün ya da firmaya büyük zarar verir. Herkesin anlayabileceği ve akılda kalıcı yalınlıkta olmalıdır. Renk, biçim gibi özellikleriyle firmanızın hizmet ve ürünleriyle ilişkili olmalıdır.

FACEBOOK İLE YORUMLA

YUKARI